Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

6369 6e20 500
Reposted fromwestwood westwood viaoczywisciesizar oczywisciesizar
lubiedarkside


Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viaOkery Okery
0745 b18a

Mama mia..

Reposted frommyry myry viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
lubiedarkside
7492 78aa
Reposted fromtfu tfu
lubiedarkside
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
lubiedarkside
7960 bddc 500
lubiedarkside

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabluejane bluejane
lubiedarkside
4610 ddf6 500
Reposted fromazathiana azathiana vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
Znajdujesz dokładnie to, czego szukasz.
Kiedy rozglądasz się za złem, kłamstwem, spiskiem, niesprawiedliwością, przykrością, żalem - to szybko je znajdziesz.
Kiedy szukasz dobrych zdarzeń, dobrych stron, pozytywnych myśli, uczciwości i dobra w ludziach - to je znajdziesz!
Zastanów się - czego szukasz dzisiaj?
— Beata Pawlikowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
4658 af89
Reposted fromiamstrong iamstrong viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
lubiedarkside
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialaparisienne laparisienne

March 24 2017

lubiedarkside
1731 b533
lubiedarkside
9141 d18a
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
1068 9a53
lubiedarkside
Nie osądzaj nikogo, dopóki nie staniesz przy jego kowadle i nie popracujesz jego młotem.
— Rick Riordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl