Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke viaclementiines clementiines
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viabluejane bluejane
lubiedarkside
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

September 24 2017

lubiedarkside
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
Reposted frommysoul mysoul viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viajustaperson justaperson
lubiedarkside
0193 40fc 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin

September 14 2017

lubiedarkside
2362 d120
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
lubiedarkside
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaostatni ostatni
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viasilence89 silence89
lubiedarkside
2641 5835 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaclementiines clementiines
lubiedarkside
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viasilence89 silence89

September 13 2017

lubiedarkside
1287 2422
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viasilence89 silence89
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
4866 8041 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
lubiedarkside

lubiedarkside
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl