Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

lubiedarkside
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaelusive elusive
lubiedarkside

May 16 2017

lubiedarkside
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaelusive elusive
lubiedarkside
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viaprzytulanki przytulanki

May 15 2017

lubiedarkside
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
Zawsze wiedziałem, że trzeba być krok od samego siebie. Ale teraz jestem, stoję tysiąc, a może parę tysięcy kroków od samego siebie. Patrzę z dystansu. Z rosnącego dystansu. Dar dystansu, a może przekleństwo dystansu. Dziwi mnie, kurwa, wszystko.
— Jerzy Pilch “Marsz Polonia”
lubiedarkside
0237 fb46
Reposted fromtfu tfu viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
6691 b612 500
Reposted fromoll oll viafranklymydear franklymydear
7306 ba6f

And Azrael became a purrvert

Reposted frommyry myry viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
7533 44eb
Reposted fromoll oll viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
1041 8edf 500
lubiedarkside
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside

May 11 2017

lubiedarkside
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
Sami wybieramy kogo wpuścimy do naszego dziwnego świata
— Buntownik z wyboru
Reposted fromM-M M-M viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
1303 88c1 500
Reposted fromjahmaican jahmaican viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl