Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

lubiedarkside
Reposted fromTullfrog Tullfrog
lubiedarkside
8672 58ef
Reposted fromdesinteressement desinteressement
lubiedarkside
8736 1047
Reposted frompastelowe pastelowe
lubiedarkside
2285 2964
Reposted fromschmandwerk schmandwerk viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
6099 7724
Cash Penus
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viamuccia muccia
lubiedarkside
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia

March 31 2018

lubiedarkside
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viarudaizia rudaizia

March 30 2018

lubiedarkside
0518 36c1
Reposted fromGIFer GIFer viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
3324 5d16
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viairmelin irmelin
lubiedarkside
Boję się, że kiedy będziemy od siebie na wyciągnięcie ręki, wszystko się zepsuje. Nie będę już dla ciebie świętem, tylko codziennością. Niezmiernie trudno zachwycać się codziennością.
— M. Gutowska- Adamczyk
lubiedarkside
1186 f963
Reposted fromrichardth richardth viafranklymydear franklymydear

February 13 2018

lubiedarkside
5137 390b
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
lubiedarkside
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
lubiedarkside
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
lubiedarkside
5282 c6a2
18.
lubiedarkside
4558 9bda
Religion
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viairmelin irmelin
lubiedarkside
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamajcia majcia
lubiedarkside
7052 5626
Reposted frompiehus piehus viamajcia majcia
lubiedarkside
6124 478b
Reposted fromtfu tfu viaMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl