Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

lubiedarkside
5137 390b
Reposted fromsosna sosna viairmelin irmelin
lubiedarkside
Przepraszam, że piszę nie chcę przeszkadzać zastanawiam się tylko jak Ci bije moje serce.
— M .Goniewicz
lubiedarkside
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
lubiedarkside
5282 c6a2
18.
lubiedarkside
4558 9bda
Religion
Reposted fromlebendfutter lebendfutter viairmelin irmelin
lubiedarkside
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamajcia majcia
lubiedarkside
7052 5626
Reposted frompiehus piehus viamajcia majcia
lubiedarkside
6124 478b
Reposted fromtfu tfu viaMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
4826 54d6
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
lubiedarkside
4921 12d9
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viairmelin irmelin
lubiedarkside
1678 117a
Reposted fromsarenkowo sarenkowo viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
6566 4a4c
Why don't you...?
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
lubiedarkside
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
lubiedarkside
lubiedarkside
3106 cb80
Reposted fromsnuggle snuggle viairmelin irmelin

February 12 2018

lubiedarkside
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89
lubiedarkside
To sformułowanie mnie urzeka: „Jeśli się okaże”. Nie martwię się, jak przejść przez most, zanim do niego nie dojdę. Taki stosunek do przyszłości sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Nie ekscytuję się i nie obiecuję nie wiadomo czego, bo ktoś składa propozycje. Owszem, jestem zainteresowana, ale cieszyć się będę przy podpisywaniu umowy. I odwrotnie: ktoś mówi, że coś będzie źle, a ja na to: „To się okaże”. Będę się zastanawiać, co z tym złym zrobić, jak się naprawdę wydarzy. Nabiera się takiego stosunku do życia i do przyszłości w wyniku pracy rozwojowej. Pracy nad sobą. Warto to zrobić, ponieważ nasi rodzice, bliscy czy nauczyciele przekazali nam wiele lęków, w tym i o przyszłość. Spokój ducha i „okaże się” to jeden z wielu zysków pracy nad sobą. Nigdy nie wiadomo, z której strony te zyski przyjdą. Czasem z najmniej spodziewanej. Pociągamy nitkę z kłębka problemów z jednej strony, a z drugiej się rozwiązuje zupełnie nowy supeł. Jakimś sposobem były ze sobą splątane. Takie chwile pokazują, że wszystko dzieje się po coś. A przynajmniej, że rozwiązywanie jednej sprawy na pewno przyda się przy następnej. To są na początku momenty, potem pojawia się całokształt zachowań bez nerwów i stresu, bez strachu, obrażania się albo obrażania na krótko, odpuszczania. Przez to ileś energii się we mnie zwalnia. A na co? Na szczęście. Na dobre i zwyczajne życie.
lubiedarkside
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka viaostatni ostatni

December 03 2017

lubiedarkside
Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie.
— Fryderyk Nietzsche.
Reposted frombaldur baldur viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl