Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

lubiedarkside
1571 ebd2

June 25 2017

lubiedarkside
1254 670e
Reposted fromtfu tfu viamuccia muccia
3567 1a60
Reposted fromkarterpike karterpike viagdziejestola gdziejestola
1704 c907
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaelusive elusive
lubiedarkside
9182 fadd
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaelusive elusive
lubiedarkside
6248 d5bd
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaelusive elusive
lubiedarkside
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viaelusive elusive
lubiedarkside

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaelusive elusive
lubiedarkside
6717 da99
Reposted bySkydelan Skydelan

June 22 2017

lubiedarkside
0578 93ef
lubiedarkside
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
Dylemat z serii "jajko czy kura":  czy to brak seksu powoduje problemy psychiczne,  czy też problemy psychiczne powodują brak seksu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
6975 a477
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
lubiedarkside
5737 8641
For one.
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaelusive elusive
lubiedarkside
5738 c0ed

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
8416 3594
uuuuu
Reposted frompankamien pankamien viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
lubiedarkside
0285 3c28
lubiedarkside
2838 da24
Reposted frombillboard billboard viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl