Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

lubiedarkside
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viasilence89 silence89
lubiedarkside
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
Komplikujecie sprawcy bardziej niż to konieczne. A to wszystko jest bardzo proste. Na początku baliśmy się wszystkiego - zwierząt, pogody, drzew, nocnego nieba - wszystkiego z wyjątkiem siebie nawzajem. Teraz boimy się siebie nawzajem i niemal niczego innego. Nikt nie wie, dlaczego pozostali robią to, co robią. Nikt nie mówi prawdy. Nikt nie jest szczęśliwy. Nikt nie jest bezpieczny. W obliczu tego, co tak bardzo jest nie tak z tym światem, najgorsze co możesz zrobić, to przeżyć. A jednak przeżyć musisz. To ten dylemat sprawia, że wierzymy i czepiamy się złudzenia, że mamy duszę i że istnieje jakiś Bóg, któremu zależy na jej. I to wszystko.
— ,,Shantaram" G. D. Roberts
Reposted fromostatni ostatni
lubiedarkside
Chodź bez pukania...
3322 13c2

Turkish Delight (1973)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaMaryiczary Maryiczary
2119 e33a
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasilence89 silence89
1003 593a

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89

July 06 2017

5155 3d01
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
lubiedarkside
Dewiacje biorą się z deprawacji.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside
2718 8cd6
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
5869 1f44
Moja impresja na temat wiersza Edwarda Stachury "Czy warto" , 2012 Co rusz,
Co krok.

Co noc,
To szloch
I rozpacz.

Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto...
Raczej nie warto.
Nie, nie - nie warto.

Zginąć by można jak nic:
Do żył
Jest nóż.

Lub w dół
Na bruk
Z wysoka.

Ale czy warto?
Może nie warto?
Chyba nie warto...
Nie, nie - nie warto.

Jechać by można do miast
Lub w las
Na błoń.

Na koń
I goń
Nieboskłon.

Ale czy warto?
Może nie warto?
Ech, chyba warto...
Tak, tak - warto.
Bardzo to warto.
O, tak - to warto.
Jeszcze jak warto!"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabluejane bluejane
lubiedarkside
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaelusive elusive
lubiedarkside
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaelusive elusive
lubiedarkside
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viaelusive elusive
lubiedarkside
Pustka i zagubienie są nieusuwalną częścią kultury prawego kciuka. Do tego, co w tej kulturze stało się najważniejsze, nawet całej dłoni nie trzeba. Prawy kciuk wystarczy do wciskania klawiszy pilota i telefonu. Zapewne od początku ewolucji ludzie nie mieli tak sprawnych kciuków jak teraz. I również nigdy nie byli tak bezradni wobec własnego życia. Kiedy zaczynam rozmawiać ze studentami o najbardziej klasycznych dylematach, o których pisał już Platon okazuje się, że są jak dzieci we mgle. Mając 20 lat nie potrafią zrozumieć, że w kulturze, czyli rzeczywistości duchowej, emocjonalnej czy intelektualnej, która jest naszą prawdziwą rzeczywistością, obowiązują zupełnie inne prawa niż w świecie prawego kciuka. Materia, technologia narzuciły im sposób myślenia, który nie pasuje do ludzi.
— Tadeusz Gadacz
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
lubiedarkside
9438 ec87
Reposted fromdanio danio viairmelin irmelin
lubiedarkside
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
lubiedarkside
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viatout tout
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl