Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

lubiedarkside
6371 6888
Reposted fromaurate aurate viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamajcia majcia
lubiedarkside
3256 f272
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

August 30 2017

lubiedarkside
7004 fa12
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viagdziejestola gdziejestola

August 28 2017

lubiedarkside
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamuccia muccia
lubiedarkside
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje, chcą się uśmiechać, kiedy cierpią, i iść ciągle naprzód
— Juliusz Strachota "Relaks amerykański"
Reposted fromaggape aggape viairmelin irmelin
lubiedarkside
6991 3e07
Reposted fromcontroversial controversial viairmelin irmelin
lubiedarkside
1209 badc
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viasilence89 silence89
lubiedarkside
3629 e2e6
Reposted fromobliviate obliviate viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
4316 a5c1
Reposted fromtfu tfu viafranklymydear franklymydear
lubiedarkside
2150 9c5f
lubiedarkside
Bo, wie pan, nie znoszę hałasów, awantur, przemocy ani niczego w tym guście. Zwłaszcza nienawidzę, kiedy ludzie krzyczą - wszystko jedno, czy krzyczą z bólu, czy z gniewu, czy z jakiegokolwiek innego powodu. Proszę mi powiedzieć dla mojego świętego spokoju, czy nie miewa pan ataków szału?
— Michaił Bułhakow, "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
lubiedarkside
4376 1d1c
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
4320 46ae
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
lubiedarkside
1753 7085
Reposted fromgraphic-art graphic-art viaelusive elusive
lubiedarkside
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viaelusive elusive
lubiedarkside

W rzeczywistości mam głębokie poczucie, że w życiu chodzi o to, żeby się zużywać, a nie tylko rdzewieć. O testowanie siebie w różnych sytuacjach. O zbieranie jak największej ilości punktów odniesienia, dzięki którym można objąć jak największą część skali, a nie tylko jej jeden wycinek.

Chodzi o doświadczanie skrajnego zmęczenia, wkurwienia, tęsknoty, odpoczywania bez zerkania na smartfon co siedem minut dwadzieścia dwie sekundy.

Chodzi w nim o seks na plaży, o kupowanie kwiatów i wspólne budowanie przyszłości. (..) 

Chodzi o tracenie ludzi, bo dzięki temu będziesz wiedzieć, że czasem trzeba ich do siebie przyciągać, a nie odgrywać film, w którym role główne grają Kobiecy Foch i Męska Duma.

Chodzi o dokonywanie trudnych wyborów, o poczucie straty i samotności, bo to uświadamia ci, że nuda, poczucie bezpieczeństwa i picie wina z przyjaciółmi ma swoją bardzo dużą wartość.

Chodzi o robienie tego co najważniejsze, a najważniejsze w życiu jest to, żeby wiedzieć czego się chce. Druga najważniejsza w kolejności rzecz to wiedzieć czego się nie chce. Podchwytliwe natomiast jest to, że żeby dowiedzieć się, czego się chce, najpierw trzeba wiedzieć, czego się nie chce.

— volantification.pl
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty

August 27 2017

lubiedarkside
6689 3e80
Reposted fromveez veez viaMaryiczary Maryiczary
lubiedarkside

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl