Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

lubiedarkside
-Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi.
-Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno.Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Ł. Orbitowski
Reposted fromforgivness forgivness viaostatni ostatni

December 03 2017

lubiedarkside
Kiedy patrzysz w otchłań ona też patrzy na ciebie.
— Fryderyk Nietzsche.
Reposted frombaldur baldur viagdziejestola gdziejestola
9300 f064
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaostatni ostatni
lubiedarkside
lubiedarkside
4501 4976
niedziele już takie są.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8180 7b3f
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajustaperson justaperson

September 29 2017

6478 5520
Reposted fromhawke hawke viaclementiines clementiines
0202 4816
Reposted frombrumous brumous viabluejane bluejane
lubiedarkside
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty

September 24 2017

lubiedarkside
Zakochaj się, gdy będziesz gotowa, a nie samotna.
— tak mówią
Reposted frommysoul mysoul viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viajustaperson justaperson
lubiedarkside
0193 40fc
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin

September 14 2017

lubiedarkside
2362 d120
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola
lubiedarkside
lubiedarkside
Kiwaliśmy sobie głowami i mówiliśmy "cześć". To wszystko. Zdarza się. Przyjaciele przychodzą i odchodzą, jak kelnerzy w restauracjach
— Stephen King "Ciało"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaostatni ostatni
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viasilence89 silence89
lubiedarkside
2641 5835
Reposted fromberabirsza berabirsza viaclementiines clementiines
lubiedarkside
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl